Careers

ประกาศรับสมัครพนักงาน

ช่างประจำอาคาร (สาขากรุงเทพสำนักงานใหญ่ ,สาขาโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน!!

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขาการไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
– สามารถขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือรถยนต์ (มีใบขับขี่)
– มีประสบการณ์ด้านระบบอาคารสำนักงาน ,คอนโดฯ หรือโรงงาน จะพิจารณเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า (สาขากรุงเทพ ,สาขาบางแค ,สาขาภูเก็ต ,สาขาเชียงใหม่ ,สาขาขอนแก่น) ด่วน!!

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.สาขาไฟฟ้า ขึ้นไป
– สามารถขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือรถยนต์ (มีใบขับขี่)

วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
– จบวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมอุตสาหกรรม
– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
– สามารถขับรถมอเตอร์ไซด์ หรือรถยนต์ (มีใบขับขี่)
– สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

Sales Manager

คุณสมบัติ
– เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– จบวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
– มีความสนใจเรียนรู้ทางด้านกาแฟและรักงานขาย
– มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales Manager จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales (สาขากรุงเทพ ,สาขาบางแค ,สาขาภูเก็ต ,สาขาเชียงใหม่ ,สาขาขอนแก่น) ด่วน!!

คุณสมบัติ
– เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบวุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
– มีความสนใจเรียนรู้ทางด้านกาแฟและรักงานขาย
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Coordinator (ประสานงานขาย)

คุณสมบัติ
– เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบวุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Logistic Manager

คุณสมบัติ
– เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– จบวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Logistic หรือ Logistic Manager จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

HR Manager

คุณสมบัติ
– เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– จบวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ ,สาขาทรัพยากรบุคคล ,สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในตำแหน่ง HR หรือ HR Manager จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Finance Manager

คุณสมบัติ
– เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– จบวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้น สาขาการเงิน ,สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Finance หรือ Finance Manager จะพิจารณาเป็นพิเศษ