Davinci Gourmet Dealer Meeting 2020

บริษัท เคทู จำกัด ร่วมกับสินค้า Davinci Gourmet จัดงานมีทติ้งกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าประจำปี 2020 ภายในงานได้มีการมอบรางวัล Top Dealer ประจำปี 2019 แนะนำสินค้าให่ม่ โชว์การทำเครื่องดื่มสูตรใหม่จากทีม Mixologist Davinci Gourmet Thailand c]tกิจกรรม D.I.Y. ที่ให้ตัวแทนจำหน่ายได้ลงมือทำเครื่องดื่มในแบบฉบับของตนเอง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง The Suites โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ