กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
25 พฤศจิกายน 2560 (ภาคทฤษฎี)
26 พฤศจิกายน 2560 (ภาคปฏิบัติ)*
27 พฤศจิกายน 2560 (ภาคปฏิบัติ)*
28 พฤศจิกายน 2560 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณโจ้)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
23 ธันวาคม 2560 (ภาคทฤษฎี)
24 ธันวาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ)*
25 ธันวาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ)*
26 ธันวาคม 2560 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณโจ้)