กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

การอบรมหลักสูตร Latte art
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
15 พฤษภาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
26 พฤษภาคม 2561 (ภาคทฤษฎี)
27 พฤษภาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
28 พฤษภาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Latte art (1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
5 มิถุนายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)
12 มิถุนายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
23 มิถุนายน 2561 (ภาคทฤษฎี)
24 มิถุนายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
25 มิถุนายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Latte art (1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
3 กรกฎาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
10 กรกฎาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
21 กรกฎาคม 2561 (ภาคทฤษฎี)
22 กรกฎาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
23 กรกฎาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
25 สิงหาคม 2561 (ภาคทฤษฎี)
26 สิงหาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
27 สิงหาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
29 กันยายน 2561 (ภาคทฤษฎี)
30 กันยายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
1 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
27 ตุลาคม 2561 (ภาคทฤษฎี)
28 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
29 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
24 พฤศจิกายน 2561 (ภาคทฤษฎี)
25 พฤศจิกายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
26 พฤศจิกายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
22 ธันวาคม 2561 (ภาคทฤษฎี)
23 ธันวาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
24 ธันวาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)