กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

การอบรมหลักสูตร Basic Cupping Class
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
26 ธันวาคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
28 มกราคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
29 มกราคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
28 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปฏิบัติ)
6 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
13 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
10 เมษายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
8 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
11 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
8 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
12 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(2 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
22 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคทฤษฎี)
23 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปฏิบัติ)
24 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปฏิบัติ)
28 มีนาคม 2563 (ภาคทฤษฎี)
29 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
30 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
25 เมษายน 2563 (ภาคทฤษฎี)
26 เมษายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
27 เมษายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
23 พฤษภาคม 2563 (ภาคทฤษฎี)
24 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
25 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
27 มิถุนายน 2563 (ภาคทฤษฎี)
28 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
29 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Basic Latte Art Class(1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
30 มกราคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
7 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปฏิบัติ)
28 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปฏิบัติ)
9 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
16 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
3 เมษายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
20 เมษายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
15 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
29 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
15 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
22 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Brewing Class(Slow Bar 7 Drip)(1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
14 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปฏิบัติ)
23 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
24 เมษายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
18 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
19 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Basic Cupping Class (1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
7 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาคปฏิบัติ)
26 มีนาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
30 เมษายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
27 พฤษภาคม 2563 (ภาคปฏิบัติ)
24 มิถุนายน 2563 (ภาคปฏิบัติ)
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)