กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ


การอบรมหลักสูตร Barista(3 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
19 มกราคม 2562 (ภาคทฤษฎี)
20 มกราคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
21 มกราคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
8 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(2 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
23 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคทฤษฎี)
24 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคปฏิบัติ)
25 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Basic Cupping Class (1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
8 มีนาคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
15 มีนาคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)

การอบรมหลักสูตร Barista(2 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
23 มีนาคม 2562 (ภาคทฤษฎี)
24 มีนาคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
25 มีนาคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(2 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
27 เมษายน 2562 (ภาคทฤษฎี)
28 เมษายน 2562 (ภาคปฏิบัติ)
29 เมษายน 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)